Služby

 


Prodej a servis hasicích přístrojů a hydrantů

- revize a revizní zprávy ke kolaudaci
- opravy včetně zpráv
- nové hasicí přístroje, hydranty a jejich vybavení
- tlakové zkoušky nádob a hadic
- hydrantové systémy
-  požární hlásiče úniku kouře
- detektor úniku oxidu uhelnatého
- detektor úniku zemního plynu a propan-butanu
- sorpční prostředky
- bezpečnostní tabulky a nálepky