Služby

- Prodej a servis hasicích přístrojů a hydrantů
- Revize a revizní zprávy ke kolaudaci
- Opravy včetně zpráv
- Nové hasicí přístroje, hydranty a jejich vybavení
- Tlakové zkoušky nádob a hadic
- Hydrantové systémy
-  Požární hlásiče úniku kouře
- Detektor úniku oxidu uhelnatého
- Detektor úniku zemního plynu a propan-butanu
- Sorpční prostředky
- Bezpečnostní tabulky a nálepky
- Hasicí přístroje na lithiové baterie
- Hasicí práškové koule (hasí při vhození do ohně)